Kako postati član?

Član lahko postane vsak, ki je zaposlen v eni od bank ali hranilnic v Sloveniji. K članstvu lahko pristopite tako, da izpolnite in podpiše pristopno izjavo ter s tem dokazujete, da ste seznanjeni s statutom SBS.


Zaposleni v bankah in hranilnicah, ki imajo organiziran sindikat in se želite včlaniti, izpolnite:

Pristopna izjava za zaposlene – obrazec


Zaposleni v bankah in hranilnicah, ki nimajo organiziranega sindikata in se želite včlaniti kot posamezniki, izpolnite: 

Pristopna izjava za posameznike – obrazec


Izstopna izjava:

Izstopnica